1. Trang chủ
 2. Gói cước DCOM Viettel

D50 Viettel

3.5GB
 • Giá cước: 50.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3.5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: D50 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

D70 Viettel

7GB
 • Giá cước: 70.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: D70 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

D90 Viettel

10GB
 • Giá cước: 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 10 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: D90 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

D120 Viettel

12GB
 • Giá cước: 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 12 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: D120 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

D500 Viettel

48GB
 • Giá cước: 500.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 48 GB (4GB/tháng)
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 1 Năm
Soạn: D500 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

D900 Viettel

84GB
 • Giá cước: 900.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 84 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 1 Năm
Soạn: D900 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay
Đăng ký ngay