1. Trang chủ
 2. Gói cước 3G/4G Viettel

UMAX300

30GB
 • Giá gói: 300.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Không giới hạn tốc độ thường 1Mbps
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: UMAX300 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX90

5GB
 • Giá gói: 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 5 GB (gói Mimax90); Gói ST90 30GB/30 ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  HOT!!!! Để tăng quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi đề xuất bạn đăng ký gói ST90 với cùng mức giá ưu đãi hơn rất nhiều với 90K bạn có 30GB/30 ngày gấp 6 lần gói Mimax90 
Soạn: ST90 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST90

30GB
 • Giá gói: 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 1 GB/1 ngày/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok.
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: ST90 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST120K

60GB
 • 60GB (2GB data tốc độ cao/ngày)
 • Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
 • Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau)
Soạn: ST120K 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST150K

90GB
 • 90GB (2GB data tốc độ cao/ngày)
 • Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
 • Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau)
Soạn: ST150K 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST70K

15GB
 • 15GB (500MB data tốc độ cao/ngày)
 • Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
 • Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau)
Soạn: ST70K 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

V120

60GB
 • Giá gói: 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 01 Tháng
Soạn: V120 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST15K

3GB
 • Giá gói: 15.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao:GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 03 ngày
Soạn: ST15K 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST30K

7GB
 • Giá gói: 30.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 07 ngày
Soạn: ST30K 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX70

3GB
 • Giá gói: 70.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: MIMAX70 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST10K

2GB
 • Giá gói: 10.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 01 ngày
Soạn: ST10K 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

V199

180 GB
 • Giá gói: 199.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 6 GB/Ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Cước thoại: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <20 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 01 tháng
Soạn: V199 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

V150

4GB
 • Giá gói: 150.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 4 GB/ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Cước thoại: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <20 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: V150 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

TOMD30

1GB
 • Giá gói: 30.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn
Soạn: TOMD30 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX450

Không giới hạn tốc độ thường 1Mbps
 • Giá gói: 450.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 6 Tháng
Soạn: MIMAX450 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX125

8GB
 • Giá gói: 125.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 8 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: MIMAX125 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX200

15GB
 • Giá gói: 200.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 15 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Không giới hạn tốc độ thường
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: MIMAX200 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ECOD10

500MB
 • Giá gói: 10.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 500 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: ECOD10 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ECOD20

1.5GB
 • Giá gói: 20.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 1.5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày


Soạn: ECOD20 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST5K

500MB
 • Giá gói: 5.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 500MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 01 ngày
Soạn: ST5K 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay

TOMD10

200MB
 • Giá gói: 10.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 200 MB
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn
Soạn: TOMD10 974079556 gửi 9123
Đăng ký ngay
Đăng ký ngay