1. Trang chủ
 2. Gói cước 3G/4G Viettel

UMAX300

30GB
 • Giá gói: 300.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Không giới hạn tốc độ thường 1Mbps
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: UMAX300 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX90

5GB
 • Giá gói: 90.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: MIMAX90 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST30K

7GB
 • Giá gói: 30.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 07 ngày
Soạn: ST30K 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

V120

60GB
 • Giá gói: 120.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 01 Tháng
Soạn: V120 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST15K

3GB
 • Giá gói: 15.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao:GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 03 ngày
Soạn: ST15K 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX70

3GB
 • Giá gói: 70.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: MIMAX70 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST10K

2GB
 • Giá gói: 10.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 01 ngày
Soạn: ST10K 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

ECOD10

500MB
 • Giá gói: 10.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 500 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: ECOD10 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

ECOD20

1.5GB
 • Giá gói: 20.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 1.5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày


Soạn: ECOD20 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

ST5K

500MB
 • Giá gói: 5.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 500MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 01 ngày
Soạn: ST5K 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

V199

180 GB
 • Giá gói: 199.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 6 GB/Ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Cước thoại: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <20 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 01 tháng
Soạn: V199 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

V150

4GB
 • Giá gói: 150.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 4 GB/ngày
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Cước thoại: Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <20 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: V150 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

TOMD30

1GB
 • Giá gói: 30.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn
Soạn: TOMD30 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX450

Không giới hạn tốc độ thường 1Mbps
 • Giá gói: 450.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 6 Tháng
Soạn: MIMAX450 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX125

8GB
 • Giá gói: 125.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 8 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: MIMAX125 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX200

15GB
 • Giá gói: 200.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 15 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Không giới hạn tốc độ thường
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: MIMAX200 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay

TOMD10

200MB
 • Giá gói: 10.000 VNĐ
 • Data tốc độ cao: 200 MB
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn
Soạn: TOMD10 966809961 gửi 9123
Đăng ký ngay
Đăng ký ngay